Onderwijs

Wegwijs in onderhoud in het onderwijs

Onderwijs

Met de focus op de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor de leerlingen nemen onderwijsinstellingen de verantwoordelijkheid als het gaat over de exploitatie van hun vastgoed. Gemeenten dienen ervoor te zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om nieuwe gebouwen te realiseren en oude te vervangen. Echter, de schoolbesturen moeten het onderhoud financieren voor het gebouw en het terrein. 

Het gaat hierbij om onderhoud van de binnenkant, buitenonderhoud en -aanpassingen en herstelonderhoud, zaken zoals het schilderwerk, het vervangen van de kozijnen, isolatie of het vernieuwen van installaties. Graag helpen wij het onderwijs op weg in het vastleggen van het totaalonderhoud in een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Door middel van Resultaatgericht Samenwerken vinden wij graag gezamenlijk de balans in de begroting en de kosten voor onderhoud.

Vraag een offerte aan

BvK wegwijs in onderhoud van onderwijs

Meerjaren Onderhoudsplan 

Op basis van de analyse van het toekomstig benodigde onderhoud, de uitgaven en de reserveringen stellen we een onderhoudsplanning voor de onderwijsinstelling op. We merken dat besturen veelal de kennis, expertise en tijd ontberen om het beheer en onderhoud van hun vastgoed zelf op te pakken. Bert van Kruistum zorgt ervoor dat het MJOP ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd binnen het beoogde tijdspad. We kijken hoe we de exploitatiekosten omlaag kunnen brengen en beheren het project van A tot Z. Aan de hand van de methodiek Resultaatgericht Samenwerken wordt het schoolbestuur volledig ontzorgd. 

Verbouwen, renovatie of nieuwbouw?

Scholen mogen niet zelf innoveren in steen en nieuwbouwplannen moeten vanuit de Nederlandse gemeenten komen. Wat te doen op het moment dat het gebouw en de onderwijskundige staat van het complex niet meer voldoet aan de wensen die de school heeft maar nieuwbouw pas over flink aantal jaren op de planning staat? We bekijken graag vanuit uw Integraal Huisvestingsplan wat de mogelijkheden zijn.

Gezond binnenklimaat

Verduurzamen en energiebesparing in en rond het schoolgebouw staat al jaren op de agenda van schoolbesturen. Actueel vraagstuk is de ventilatie, deze moet sinds kort namelijk voldoen aan bepaalde wettelijke normen. Door middel van diverse onderzoeken en metingen, brengen we de duurzaamheid en het binnenklimaat van het gebouw in kaart. Alle uitkomsten vormen de maatstaven voor het verbeterplan en het maken we een kostenberaming. Vaak zijn goede ventilatieroosters in de isolatiebeglazing van uw complex al voldoende. Doel is een gezond binnenklimaat. Zo genieten we van blije gebruikers en voldoet u aan de huidige wettelijke normen.

Samen met ons naar resultaat?

We adviseren graag over eventuele subsidies en zijn graag uw volwaardige partner in de uitvoering van het totale proces. Laten we samen de mogelijkheden bekijken.

Van andere onderwijsinstellingen horen hoe zij met ons samenwerken? We brengen u graag in contact! 

NEEM CONTACT MET ONS OP